Apie

3D turinys patyriminiam gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymuisi remiasi integralaus, visiems gerai žinomo objekto – automobilio – išskaidymu į atskirus objektus. Šias detales (kiekvieną atskirai) galima išskirti iš visumos (automobilio) ir nagrinėti kaip atskirą mokymosi elementą, detaliai pavaizduojant animuota ir/arba realistine vaizdo medžiaga ir pateikiant svarbiausią su tuo objektu susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją tekstu ir/arba garso medžiaga apie tuose objektuose vykstančius fizikinius, cheminius ir mišrius reiškinius bei procesus.