Apie

Skaitmeninis 3D turinys skirtas socialiniams mokslams, sutelkiant dėmesį į geografiją ir atskiras integralias jos sritis, kurios apima gamtinį, socialinį, ekonominį ir tuo pačiu visuotinį kontekstą. Pagrindinė 3D interaktyvioji geografijos platforma sumanyta kaip prekybos centras.
Visos įvairios paskirties prekės šioje mokymo priemonėje susijusios su geografija: žaliavomis, jų gavyba, transportavimu, eksportu ir importu, geografiniu gamybos išsidėstymu ir to priežastingumu, istoriškai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, kultūriniu kontekstu ir visas gyvenimo sritis apimančia šiuolaikine globalizacija.